Wi-Fi 10 stappenplan van Allinco Systems

  1. Kennismakinggesprek en/of probleemanalyse
  2. Uitvoeren uitgebreide site survey en opstellen meetrapport
  3. Bespreken meetrapport en advisering om tot gewenste situatie te komen
  4. Offerte- en opdrachttraject
  5. Implementatie van nieuwe infrastructuur en Wi-Fi netwerk
  6. Testen en aanpassen Wi-Fi netwerk
  7. Uitleg en instructie van uw Wi-Fi netwerk
  8. Oplevering
  9. Ingebruikname Wi-Fi netwerk
  10. Start service en support.