Belangrijke Wi-Fi mededeling

19/10/2017

Beste Relatie,

Zoals u ongetwijfeld vernomen heeft, gisteren of vandaag, hebben onderzoekers aangetoond dat het mogelijk is om via Wi-Fi netwerken, mee te luisteren of zelfs data te beïnvloeden.

Specifiek zijn dit netwerken die via de beveiliging WPA2 / WPA2-enterprise werken. In de praktijk is dit nog steeds de meeste recente en best beveiligde manier van netwerkbeveiliging.

Hoe werkt het?
De “truuk” is dat een hacker op een slimme manier de beveiligingssleutel (Wi-Fi wachtwoord) meerdere keren kan gebruiken en zo dus ook deze sleutel kan beïnvloeden.
Hiermee wordt de WPA2 sleutel zelf niet achterhaald of zichtbaar gemaakt, het is dus niet nodig om het wachtwoord te vervangen of aan te passen.
Uiteraard moet een eventuele hacker ook binnen het bereik van het Wi-Fi netwerk zijn en moet er een client device zijn om hier misbruik van te kunnen maken.

Op dit moment lijken vooral Android devices vanaf versie 6.0 hier extra gevoelig voor te zijn. Gebleken is dat Apple en Windows devices niet kwetsbaar zijn om de simpele reden dat deze operating systems hergebruik van de eerder genoemde beveiligingssleutel niet toestaan.

Meer informatie: Link

Is het nog wel veilig?
Ja, de hackersmethode kan niet gebruikt worden om bijvoorbeeld data van / naar HTTPS beveiligde websites te beïnvloeden of data binnen een VPN verbinding te bekijken.
Daarnaast is uw Ruckus netwerk minder kwetsbaar voor deze hack omdat de Ruckus accespoints het hergebruik van beveiligingssleutels niet toestaan.

Hoe verder?
In een enkele configuratie (Mesh of bepaalde straalverbindingen) is een aanpassing noodzakelijk.
Ruckus heeft aangekondigd binnen korte termijn met update / fix te komen, zodra deze beschikbaar is zal deze worden uitgerold over uw netwerk

Houd de updates van uw devices in de gaten, deze vormen namelijk de zwakste schakel. Zorg ervoor dat altijd de laatste updates bij de devices van u of medewerkers zijn geïnstalleerd.

Meer informatie is te vinden op de website van Ruckus;
Link Of in dit document: Link

Mochten er voor nu vragen of onduidelijkheden zijn dan horen wij dat graag. U kunt hiervoor contact opnemen met onze Servicedesk via 085 - 489 11 70 of servicedesk@allinco.nl.

Vertrouwende erop u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Niko Mattheüs
Manager Techniek Allinco Systems