ALLINCO SYSTEMS WI-FI OPLOSSING (WAAS) BIJ DUINRELL

Allinco Systems beheert een Ruckus Wi-Fi as a Service (WAAS) oplossing bij Duinrell. Bekijk onderstaande video waarin wij deze Wi-Fi oplossing verder toelichten.