Algemene Voorwaarden | Allinco Systems Breda,

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van de FENIT, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing. In afwijking van en in aanvulling op wat in voornoemde voorwaarden is bepaald heeft Allinco Systems B.V. het recht geschillen voor te leggen aan de rechtbank van haar keuze. Indien enige bepaling in een aanbieding of overeenkomst verder strekt en/of afwijkt van wat is bepaald in de toepasselijke voorwaarden van de FENIT, dan is de bepaling in de desbetreffende aanbieding of overeenkomst bindend.

Download onze Algemene Voorwaarden